Den kulturelle skolesekken presenterer kulturprogrammet for skoleåret 2019-20

Klikk for stort bildeVi i Den kulturelle skolesekken i Nordland (DKS) er stolte av at i dag kan vi presentere programmet for neste skoleår (2019-20).

-Et mangfoldig og rikt program som gir alle elever i grunn- og videregående skole i Nordland mulighet for å stifte bekjentskap til ulike kunstuttrykk. - Og det med høy kunstnerisk kvalitet, sier leder for DKS Nordland Stig Løvseth.

Neste skoleår sendes det ut rundt 80 kulturproduksjoner som alle er skreddersydd for ungt publikum.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for ordningen.

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken:
• Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kulturtilbud
• Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag
• Den kulturelle skolesekken skal bidra til en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Med bakgrunn i fagfornyinga i skolen og overordna mål vil derfor skolene neste skoleår kunne benytte kjerneelementer og tverrfaglige emner når skolen skal forberede seg til at produksjonene kommer til skolen, sier Løvseth.

Forfatteren Jan Kjærstad har snakket om kunstens spørrekraft, dens evne til å plante nye spørsmål, perspektiver og tanker i oss. Vår ambisjon med Den kulturelle skolesekken er å formidle spørrekraft. - I musikk og scenekunst, litteratur, billedkunst, film, og ikke minst i kulturarven vår, finner vi et reservoar av tanker og perspektiver og kreativitet som vi kan øse av. Slike verktøy vil vi fylle skolesekken med neste skoleår, sier Løvseth.

Programmet presenteres i alle sine detaljer, med turneplan og programinformasjon på DKS Nordland sine hjemmeside: https://www.dksnordland.no

Nedenfor kan du se korte presentasjonsfilmer fordelt på de ulike turnedistriktene vi har i Nordland.

Programmet for de videregående skolene:

Programmet for grunnskolene på Helgeland Sør:

Programmet for grunnskolene på Helgeland Nord:

Programmet for grunnskolene i Salten:

Programmet for grunnskolene i Ofoten:

Programmet for grunnskolene i Lofoten og Vesterålen:

Kontaktpersoner

Stig Løvseth
Leder avdeling Ung Kultur i Scene 8