Turneliste september - oktober 2007, og New York City i 2008

Turneer: november - desember 2007 + februar - mars 2008 + oktober - november 2008

White (Brain) Wash er et unikt samarbeide mellom Figurteateret i Nordland, Musikk i Nordland og Paolo Nani Teater. Turneliste for 2007 og 2008

Turne i Nordland februar og april 2008.

Turne i Nordland november og desember 2005 og 2007

Turneliste september/oktober 2008 og februar 2009

Turneoversikt for 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 og 2013

Jekyll & Hyde på turnè i Nordland i februar og mars 2010.

Hunger turnèoversikt 2009 - 2011