WE SUPPORT THEATREMAKERS! APPLY NOW.

 

    

 

 

 

Call for co-productions
with rehearsal start 2021/22!
Application deadlines:
March 15 + September 15, every year.

"WHAT IS FIGURTEATRET?" See the VIDEO and learn more.

 

ENGLISH
Nordland Visual Theatre welcomes applications for collaborative visual theatre productions. Be aware that we are planning one to two years ahead! Please notice that any application lacking a finacial plan will not be concidered. All applicants will receive an answer within 4 to 6 weeks, after the application deadline.
Application guide in English here.


NORSK
Søknadsrunden gjelder kun prosjekt som vil ha produksjonsstart 1 til 2 år frem i tid. Søkere vil få svar på om prosjektet går videre til neste behandlingsrunde 4 til 6 uker etter søknadsfristen. Søknader som ikke inneholder finansieringsplan vil ikke bli behandlet.
Veiledning for samarbeid og søknadskjema her.