DKS Nordland informerte Assembly of European Regions

Klikk for stort bildeIMG_363416. mars hadde Youth Regional Network (YRN) nedsatt av Assembly of European Regions samling i Bodø. 
Deltakere i YRN er ungdom fra europeiske regioner organisert under denne paraplyen. 

Et av temaene som ble tatt opp på samlingen var mental helse blant ungdom.
DKS Nordland har hatt flere produksjoner på programmet som har tematisert dette temaet og ble derfor forespurt om å si noe om hvordan vi jobber med det.

Ungdom fra en rekke europeiske regioner (fylker) samles i Bodø 15.-18.mars.

Det er ungdom fra europeiske regioner organisert i Youth Regional Network (YRN) som kommer. De er også medlem av Assembly of European  regions. (AER.eu).

Bildet: Fv. Ida Hevrøy og Mette Jordahl-Broback foredro for samlingen til Youth Regional Network i Bodø.

 

Mette Jordahl-Broback som har vært ansvarlig produsent for forestillingen/workshopen "Si ifra", og Ida Hevrøy som har vært ansvarlig produsent for forestillingen "Gjemsel" foredro for samlingen.

DKS Nordland har gjennom disse to produksjonene tatt bevisste valg på å la kunst og kultur også gi elevene viktige verktøy og språk til å takle mobbing og mentale utfordringer.

Gjennom foredraget viste de at produksjonene gjør en forskjell, samtidig som at de kunstneriske valgene og kvaliteten ikke blir forringet.