NY DKS-PORTAL

Klikk for stort bilde

Kulturtanken har i halvannet år jobbet for å lage et overordnet fagsystem/portal for DKS.  Dette systemet skal benyttes av alle som innbefatter seg med DKS.

Fagsystemet skal rulles ut fra 01. september d.å.  I første fase er det fylkenes DKS-organisasjoner sin administrasjonsportal og utøverportalen som blir rullet ut.

Kulturtanken har en klar forventning om at kommunene/skolene må ta i bruk fagsystemet.

Kulturtanken har i halvannet år jobbet for å lage et overordnet fagsystem/portal for DKS.  Dette systemet skal benyttes av alle som innbefatter seg med DKS.

  1. Utøvere som ønsker å turnere i DKS skal melde inn produksjoner på egen portal
  2. DKS-organisasjonene i fylkene som lager turneer skal benytte det for å velge ut hvilke produksjoner som skal komme på programmet for hvert skoleår
  3. DKS-organisasjonene skal lage turnéplaner, og informasjon til skolene og kommunene
  4. Det lokale DKS i kommunene skal benytte det for å legge inn de produksjonene som lages av kommunene, turnéplaner, og informasjon til skolene.
  5. Skolene skal benytte portalen for å vedlikeholde skoleinfo/skoledata, som elevtall, timeplaner, kontaktpersoner
  6. Skolene (rektor, kulturkontakt, lærer, elever, foreldre) får formidlet hele sitt program via dette systemet, og skal også gi tilbakemelding/publikumsreaksjoner via portalen.

Fagsystemet skal rulles ut fra 01. september d.å.  I første fase er det fylkenes DKS-organisasjoner sin administrasjonsportal og utøverportalen som blir rullet ut.  Men alt skal være på plass (også skolesider, kommunesider) til oppstart skoleåret 2020-21.  Kulturtanken har en klar forventning om at kommunene/skolene må ta i bruk punktene 4-6 når disse delene av fagsystemet er klart.

For kommunene vil rapportering falle bort, når dette systemet tas i bruk.

Vi vil selvsagt orientere og gi opplæring underveis i prosessen til kommunene/skolene når ting rulles ut.  Portal og administrasjonssystem blir gratis for kommunene å benytte.

Det betyr også at for de kommunene som har kjøpt KSYS-formidlingssystemet for bruk i lokalt DKS,  kan denne kontrakten sies opp fra årsskiftet 2020-21.

Les mer: https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal   (NB! Begrepet «Planlegger» på informasjonssida er en fellesbenevnelse for alle de som lager/har ansvaret DKS-produksjoner/turneer)