Open call - nytt prosjekt for musikere og komponister

Klikk for stort bilde 

Open call – nytt prosjekt for musikere og komponister

 

BLUSS er et nytt prosjekt for profesjonelle utøvende artister og musikere i Nordland. BLUSS er et samarbeid mellom Musikk i Nordland, Nordnorsk Jazzsenter, Store Studio og RYK. Vi inviterer artister og musikere til komponering og innspilling av helt ny musikk, i samproduksjon med oss.

 

Store deler av det profesjonelle musikkmiljøet ligger nå «med bluss på lampa». Mens vi venter på at kulturlivet gradvis åpnes igjen, har mange artister og utøvere ekstra tid og anledning til å komponere, tenke ut nye prosjekter og finne nye måter å fremme musikken sin på. Vi presenterer derfor prosjektet BLUSS, som en mulighet til å skape ny musikk og nye musikalske prosjekter.

 

Prosjektet er åpen for alle sjangre og ensembler, men forutsetter at musikere fra MiN inngår. Vi ønsker å prioritere nye samarbeid og sammensetninger, gjerne på tvers av sjangre. Vi oppfordrer til utforsking av nye musikalske veier og lage nye konstellasjoner som kan utvide nettverket for musikere i Nordland. Musikere, artister og produsenter kan jobbe på tvers av prosjektene.

 

Det åpnes for å sende inn forslag og ideer til nye musikalske prosjekter. De som velges ut engasjeres og mottar honorar til å skrive, arrangere og ferdigstille ny musikk. Det kan også hentes inn eksterne aktører til å arrangere musikken.

 

Hvert prosjekt vil tildeles en egen produsent, og teknikere/studiotid i Store Studio i Bodø for å spille inn en god demo eller et ferdig produkt. Det kan også være mulig med streaming eller andre formidlingsformer.

 

Prosjektperiode er ca medio august – medio september, med i utgangspunktet tre dager i studio i denne perioden. Søkere som blir engasjert, blir kontaktet for å avtale nærmere produksjonsperiode. Musikken må være ferdig komponert før produksjonsperioden i studio. Honorar avtales med hver enkelt og vurderes ut fra prosjektets omfang og innhold. Musikere som engasjeres blir honorert ihht våre satser.

 

Søkere må oppfylle følgende kriterier for å bli vurdert:

  • skrive nykomponert materiale. Komposisjonene kan ikke tidligere være fremført eller spilt inn/utgitt.
  • Involvere musikere med tilknytning til Nordland, og med en balansert sammensetning.
  • benytte musikere fra Musikk i Nordland.
  • Total innspilling/fremføringstid mellom ca 3 og 20 min.

 

Ønsker du å delta?

  • Send inn din prosjektidé med beskrivelse av gjennomføring og plan/mål for prosjektet.
  • Beskriv antall låter, varighet, besetning og ønsket resultat (demo, ferdig innspilling, streaming el.l)
  • Legg gjerne ved relevante lydfiler, feks tidligere demoer/innspillinger eller ideskisser.

 

Søknadsfrist: 21. juni 2020 

 

Søknad sendes på mail til nnjs@nordnorskjazzsenter.no 

 

Ved spørsmål, kontakt: 
Arild Johnsen, Nordnorsk Jazzsenter, tlf. 974 04 829
Vibeke Forshaug, Musikk i Nordland, tlf. 959 27 791