Rapportering innenfor Den kulturelle skolesekken

«Kulturtanken» har i år lagt rapporteringa etter samme lest som i fjor, med noen endringer og justeringer.
Klikk for stort bilde

Kommunen   skal i rapportskjemaet føre opp alle de DKS-aktiviteter kommunen selv – basert på tilskuddet fylket har gitt dem av spillemidler - har tilbudt grunnskolen i året som gikk.

Ved bruk av lokale kulturinstitusjoner som kommunene bruker inn i den lokale DKS-sekk ønsker vi oss også informasjon om aktiviteter, antall hendelser og deltakere her.

Det skal gjøres rede for de spillemidler som er mottatt, og opplyses om eventuelle andre inntekter som har bidratt til å finansiere DKS-tilbudet i kommunen.

Vi er også interessert i informasjon om kulturskolen i kommunen: Hvilken sektor den er organisert i, og om den er tildelt ansvar for DKS-tilbudet i kommunen.

Vi er også interessert i informasjon om kulturskolen i kommunen: Hvilken sektor den er organisert i, og om den er tildelt ansvar for DKS-tilbudet i kommunen.

Rapportering foregår som tidligere på https://www.dksrapportering.no

Du bruker samme brukernavn og passord som pålogging til KSYS.

Rapporteringsfristen for kommunene er i år satt til 10. februar 2019 – selv om det i veilederen står 15. februar.  15. februar har fylkeskommunene frist, og vi må ha en gjennomgang og godkjenne rapportene fra kommunene før vi kan sende fylkeskommunens rapport.

NB! Rapporteringsskjemaet er tilgjengelig fra 15. januar.

Har du problemer med innlogging, eller mangler brukernavn/passord ta kontakt med oss eller som vist i vedlagte veileder.

-

Staten v/Kulturtanken ønsker at kommunene også skal bli brukere av den nye DKS-portalen som fylkene og de tolv direktekommunene allerede er blitt tatt del i.

Det betyr at alle planlegging på alle nivåer i DKS skjer gjennom denne portalen, og at dine skoler også får samme informasjon fra kommunens eget DKS-program, likesom de får fra oss på regionalt nivå.

Denne rapporteringa som du nå skal gjennomføre, vil bli vesentlig enklere hvis alle tar i bruk DKS-portalen i framtida.  Da vil det meste av informasjon automatisk hentes ut, og det blir veldig lite som må lages egen rapport på.

[LES MER OM DETTE].  Vi vil komme med mer informasjon på nyåret, og med ønske om konkret tilbakemelding om å ta i bruk systemet, slik at vi kan utarbeide en egen opplæringspakke for bruken av systemet.