Skal lære skolene å ta godt imot profesjonelle aktører

Klikk for stort bildeStig Løvseth fra DKS Nordland og Kirsti Saxi fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er svært fornøyd med samarbeidsavtalen. Gro Eli Stoltenberg (KKS)

 Sammen med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal vi legge til rette for å bygge et kompetent mottakerapparat, når profesjonelle kunst- og kulturaktører kommer til skolene.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ved senterleder Kirsti Saxi  har underskrevet en samarbeidsavtale med Den kulturelle skolesekken Nordland om overnevnte.

Samarbeidet handler om utvikling av digitale nettressurser som skal publiseres på kunstkultursenteret.no.

– Ved å skolere elev-verter og kulturkontakter ved skolene legger vi til rette for å bygge et kompetent mottakerapparat, sier Saxi i en kommentar. Skolene skal lære seg å ta godt imot profesjonelle kunst- og kulturaktør som kommer til skolene med sine DKS-produksjoner.
– Ikke bare elevene trenger kurs, men også lærere og andre som har rolle som kulturkontakter. De er bindeleddet mellom DKS og skolen, supplerer Stig Løvseth, leder for DKS Nordland.

Ressursene som skal utvikles som nettressurs er kurs for elev-verter, som kan knyttes til valgfaget Sal og scene på ungdomstrinnet, og etterhvert valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Elevene skal trenes i si rolle som teknisk vert i en kulturproduksjon, eller som vert og fasilitator mot kultur-utøvarene. Ressursene skal forankras i læreplanane, og her kommer KKS sterkt inn med sin kompetanse.

– Gjennom samarbeidet ønsker vi å gjøre desse ressursene nasjonalt tilgjengelige slik at alle landets skoler kan ta de i bruk, påpeker Løvseth.

Opplæringa av elev-verter og kulturkontakter gjennom de digitale nettressursne som skal utvikles skal være klare til bruk høsten 2020.