Om Scene 8

Klikk for stort bildeScene 8 er  en fylkeskommunal kulturinstitusjon som produserer og formidler kunst og kultur. Målet er å nå hele Nordland med produksjoner som har relevans og som skaper engasjement. Scene 8 skal skape, produsere og formidle til og med lokale arrangører/kulturmiljøer, kulturhus og til skolene gjennom DKS. Scene 8 skal ha et fokus på barn og unge, gi unge mulighet til utvikling gjennom aktivitet og legge til rette for at unge deltar aktivt i kulturlivet. 

Hovedarbeidsformen er samarbeid, samproduksjon og deltagelse i utviklingsprosjekter.

Vi er i alt 35 ansatte som befinner oss 8 ulike steder i Nordland. Gjennom Scene 8 sine samlete aktiviteter, skal det tilbys mer enn 80 produksjoner med i alt 300 forestillinger og konserter gjennom DKS og ordinære forestillinger. Det er et mål å nå alle elever gjennom DKS, og et publikum på mer enn 50.000 totalt og 5.000 unge som deltar aktivt i ulike kulturaktiviteter. Det er også et mål at konserter og forestillinger som er samprodusert med Scene 8 i Nordland skal nå ut, og bidra til å sette Nordland på kartet internasjonalt.

Scene 8 har i alt 5 virksomheter: 
Figurteatret i Nordland - Ung Kultur Møtes Nordland (UKM Nordland) - MiN-ensemblet - Den kulturelle skolesekken i Nordland [DKS Nordland) - Sceneinstruktørordningen i Nordland (Sceneinstruktørene)

Scene 8 er lokalisert flere steder i Nordland:

MiN-ensemblet i Narvik
Figurteatret i Stamsund
UKM Nordland i Bodø
DKS Nordland i Bodø
Sceneinstruktørene i 7 ulike regioner i Nordland.
 

Postadresse:


Postmottak
Nordland fylkeskommune
8048 Bodø

Pakkeadresser:

Administrasjon/DKS/UKM/Scenekunst i Nordland

Scene 8
Fylkeshuset
8048 Bodø

MiN-ensemblet

Kongens gate 44
8514 Narvik

Figurteateret

JM Johansens vei
8340 Stamsund